Individuele begeleiding

  • Voor docenten

Wij hebben vijfentwintig jaar ervaring met het individueel adviseren en begeleiden van docenten. Het onderwijs kennen wij van binnenuit en wij beschikken over de tijd, de expertise en de betrokkenheid die een professionele leraar verdient. Daarbij gaat het er niet om hem te veranderen of te sleutelen aan zijn identiteit. Wel om handreikingen te bieden waarmee hij weer krachtig en zelfbewust zijn werk aankan en de regie herneemt.

De trajecten verlopen meestal als volgt:

Een uitvoerig intakegesprek mondt uit in een gezamenlijk geformuleerde doelstelling met een bijbehorend plan van aanpak.

Observatie van één of meerdere lessen.

Gesprekken over de voortgang en vooruitgang.

Onze aanpak is speciaal afgestemd op de persoon van de leraar. Wij gaan uit van de gegeven omstandigheden in de klas en stippelen met de docent de weg uit naar een gewenste en haalbare situatie. Naast inzicht in de essentie van het gezag, krijgt de docent aanwijzingen voor verbetering van zijn lessen, zijn pedagogische vaardigheden, stemgebruik, houding, lichaamstaal en andere communicatieve elementen.

Tips geven wij niet maar wij bouwen met de leraar aan een pedagogisch en didactisch fundament. Wij noteren alle observaties, gesprekken en andere gegevens in zijn dossier.

  • Dagtraining

Een oppepper voor leraren die ordeproblemen vrezen of twijfelen aan de kwaliteit van hun lessen..

Voor hen hebben wij een verfrissende dagtraining op de schoollocatie (10.00 tot 15.30 uur). Binnen vier werkdagen leveren wij een rapport aan met onze visie op ‘resultaat en perspectief’. Details over de rapportage vindt u onder de knop “Hoe werken wij?”

De leraar kan vooruit met concrete aanbevelingen: een jobaid en adviezen. Zo’n persoonlijke, efficiënte training mist de beladenheid van een langdurig traject. Uit evaluaties blijkt een groot effect uit deze relatief kleine investering.

Volgens de wet BIO (de Wet op de beroepen in het onderwijs) moet een schoolbestuur in het schoolplan of kwaliteitszorgverslag een bekwaamheidsdossier voor elk personeelslid bijhouden. Hierin staat ook hoe de school zich inzet voor de kwaliteit van het personeel. Het dossier geeft inzicht in de vaardigheden van de leraar. Onze dagtraining houdt het bekwaamheidsdossier op een positieve en stimulerende manier up-to-date.

De kosten bedragen binnen de regio: € 800,- inclusief reistijd en reiskosten. Buiten de regio worden de reiskosten plus de helft van de reistijd in rekening gebracht.

  • Voor directies

Wij begeleiden directeuren die moeilijkheden ondervinden met leiderschapsstijl presenteren, inspireren en overtuigen.