Training De directeur van de les

Als het ordeprobleem hardnekkig is moet voor de individuele docent het roer om. Dat is geen schande want de leerlingpopulatie verandert. School en docent moeten daarin mee. Tot op zekere hoogte. De leraar moet weer stevig en vol zelfvertrouwen weten waar het evenwicht precies ligt in de klas. Dat leren wij hem in deze training. Die is altijd op woensdag of vrijdag.

Wij werken met theaterdocent Karen Oosterink en trainingsacteurs die leerling zijn. U wordt samen in een klein groepje ondergedompeld in de middelen en technieken om leiding over een groep te nemen. Geen trucjes maar authenticiteit. U oefent totdat u zeker weet dat u als een gezaghebbende docent voor de groep staat.

  • U krijft informatie over de dynamiek in een klas, over de pijlers van het goede leraarschap en over alle aspecten van de non-verbale communicatie.
  • We oefenen met speciaal getrainde leerling-acteurs, die in een veilige situatie feedback geven op uw leraarsgedrag.
  • In de middag is er ruimte voor reflectie, evaluatie en een waardige afsluiting.

De training wordt georganiseerd op verzoek. In dat geval moeten er minimaal vijf deelnemers zijn.

Lees ook het interview met Veronica Weusten in het april-nummer van ‘Van 12-18’.

De all-in prijs per deelnemer is € 450,-

Deze activiteit is gevalideerd door de registercommissie en met 13 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl