Aanbod

Orde is voor veel leraren een struikelpunt.

Wanneer de ordekwestie niet direct en grondig wordt aangepakt, kan het uitgroeien tot een probleem dat de beschikbaarheid, expertise en objectiviteit van de school te boven gaat.

Wij geven het gezag weer terug aan de school en aan de docenten.

Onze begeleiding reikt nieuwe vaardigheden en inzichten aan. Niet alleen op het gebied van gezag en een pedagogisch fundament, maar ook met betrekking tot de omgangsvormen op school.

Gezag en leiderschap, een band aangaan en het vermogen te boeien. Die combinatie is het fundament van onze begeleiding. Wij noemen deze de drie pijlers in het huis van de leraar.